Fit Concrete łazienka z podłogą z mikrocementu

Piasek kwarcowy  

Grunt epoksydowy z posypką piaskową

Łazienka w której zastosowno grunt epoksydowy

Nie odpada i jest elastyczny! Aby pochwalić się dobrą adhezją jakiegokolwiek materiału, producenci stosują wszelakie polimery, nazwijmy to lepiszcza, pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Nasza skóra jest elastyczna ponieważ posiada polimery. Drzewo wygina się przy silnym wietrze a elastyczność daje celuloza, czyli polimer. Polimery są powszechne w naszym otoczeniu. Poza wysoką kohezją posiadają również dobre cechy adhezyjne. Dlatego dodanie odpowiedniego polimeru do mieszanki cementu z minerałami powoduje że 2 mm warstwa betonu jest elastyczna i trwale związana z podłożem. 

Pierwszą czynnością jest oczyszczenie mechaniczne podłoża. Stosujemy do tego popularne ciężkie szlifierki tarczowe, wolnoobrotowe, z zastosowaniem tarczy ściernej o uziarnieniu 24 lub 36. Po tej czynności dokładnie odkurzamy posadzkę i nakładamy grunt epoksydowy zgodnie z instrukcją. Po nałożeniu gruntu powierzchnię posypujemy piaskiem kwarcowym aby utworzyć właściwy mostek szczepny dla mikrocementu. Kolejnego dnia usuwamy luźny piasek i podłoże jest gotowe do nakładania mikrocementu MikroMaX. Często zdarza się, że podłoże nie jest równe. Wówczas należy usunąć nierówności poprzez szlif miejscowy lub wyrównać zagłębienia masą wyrównującą lub samopoziomującą o minimalnych parametrach C25 F7. Gdzie C25 oznacza wytrzymałość na ściskanie, a F7 elastyczność masy. Na masę samopoziomującą nie należy stosować gruntu epoksydowego. Możemy stosować grunt pod masę samopoziomującą, w sytuacji słabego podłoża lub nadmiaru wilgoci w podłożu kiedy zależy nam na czasie. Wszystkie prace powinny być poprzedzone badaniem twardości, wilgotności, spójności i jednorodności podłoża. 

Grunt epoksydowy na posadzce, jak go wykonać na wylewce betonowej czyli na jastrychu?

Piasek kwarcowy

Porównując koszty, to grunt akrylowy jest zdecydowanie tańszym produktem niż epoksydowy. Jakość podąża za ceną. Jeżeli nie jesteśmy pewni podłoża, nie mamy doświadczenia, weźmy epoksyd.

Nie zawsze warto oszczędzć!

Zagruntowanie nasiąkliwego podłoża umożliwia komfortową pracę i zabezpiecza mikrocement przed podciąganiem wilgoci od podłoża. Jest to podstawowe zadanie gruntu. Grunt dodatkowo zapewnia jednakowe parametry przy różnych podłożach. Drewno ma inną budowę niż jastrych, a stal w ogóle nie jest chłonna. Jeżeli zależy komuś na podobnym efekcie wizualnym na różnych podkładach, odpowiedni grunt jest rozwiązaniem. Odpowiedni to znaczy jaki? Skupmy się na podłogach, ponieważ są najintensywniej eksploatowane i poddane najcięższym próbom. MikroMaX ma w swojej ofercie dwa rozwiązania. Grunt akrylowy na podłoża chłonne do pomieszczeń suchych, jak pokoje mieszkalne i grunt epoksydowy do pomieszczeń wilgotnych jak łazienki. Cechą tego drugiego jest również zdolność zamykania dylatacji montażowych pośrednich, tworzenie bariery przeciwwilgociowej w przypadku nadmiaru wilgoci podkładu i cechy wzmacniające podłoża, kiedy posadzka jest nietrwała, krucha, rozwarstwiona. Pamiętajmy wszakże że grunt nie jest niezbędny. Choć dla wielu jest i dobrze, bo z gruntem zawsze bezpieczniej. 

Grunt epoksydowy, zwykły betonkontakt lub grunt akylowy?

Nie wszystko musimy gruntować

Grunt epoksydowy z posypką piaskową

Możemy przyjąć, że mikrocement MikroMaX nie potrzebuje specjalnego gruntu. Skoro tak dobrze przylega do różnych podłoży, to w jakim celu stosować dodatkowe materiały i wykonywać dodatkowe czynności? Właściwie temat można by zamknąć, lecz są specyficzne sytuacje dla których grunt pod mikrocement jest niezbędny. Nie z powody cech mikrocementu lecz bardziej z powodu cech podłoży. Jedną z cech podłoży jest nasiąkliwość. W niektórych sytuacjach to pożądana cecha, na przykład gdy chcemy uzyskać specyficzne efekty estetyczne. Mikrocement zachowuje się inaczej gdy odbierzemy mu trochę wilgoci poprzez wchłonięcie jej z podłoża. Można uzyskać ciekawy design, ale to zadanie dla wprawionych i znających dobrze materiał

29 października 2018

Co to jet mikrocement Fit Cemento i dlaczego tak cienki beton nie odpada od tak wielu materiałów?

 

Gruntowanie podłoża pod mikrocement Fit Cemento

Fit Concrete łazienka z podłogą z mikrocementu

Copyright©MikrocementCraft