Obecnie dwie nazwy funkcjonują równolegle. Nie wiadomo która w przyszłości zadomowi się jako jedyna. Już dziś widać przewagę mikrocementu nad mikrobetonem, ale wyścig trwa. Choć nazwanie rzeczy jest ludzką sprawą, same produkty określające się jako mikrocement czy mikrobeton już nie są takie same. Istotnie, wszystkie tworzą płaszczyzny bez spoin, lecz parametry  wytrzymałościowe różnią się. Wpływ mają przede wszystkim składy produktów. Bazą każdego jest żywica w płynie lub sucha (redyspergowalna). Mieszanki suche to właściwy mikrocement i im warto się przyjrzeć. Więc przyjrzyjmy się. Za twardość w betonie odpowiada kruszywo i cement. Jeżeli kruszywa są miękkie to beton będzie rysował się. Jeżeli kruszywa jako dodatek do betonu są twarde, to beton będzie odporniejszy na uszkodzenia. W mikrocementach czy mikrobetonach stosuje się różnorodne minerały. Począwszy od wapieni kończąc na kwarcach. Jeżeli porównamy twardość wapienia i kwarcu, przekonamy się o istocie składnika dominującego w mikrocemencie. 

Mikrocement MikroMaX kolor grey

Mikrocement MikroMaX w kuchni

Mikrocement MikroMaX kolor light grey

Powłoki podłogowe są najbardziej obciążone. Meble, obuwie, spadające przedmioty, zabawki mogą powodować uszkodzenia punktowe. Natomiast piasek pod obuwiem, czy pod meblami zarysowuje powierzchniowo. Mikrocement jest powłoką milimetrową i wymaga odpowiedniego podłoża. Nałożenie mikrocementu na trwałe podłoże dodatkowo wzmacnia powierzchnię. Ważne jest aby użyć mikrocementu z przewagą twardych kruszyw. Nadają one powierzchni naturalny betonowy dizajn i jednocześnie wzmacniają powłokę. W przypadku upadku ciężkiego przedmiotu i uszkodzenia punktowego, naprawę wykonujemy woskiem na gorąco zatapianym w uszczerbku. Za odporność na zarysowania odpowiada lakier. Mikroryski powoduje piasek zalegający na posadzce. Okresową regeneracje wykonujemy woskiem. Jest to prosta czynność nie wymagająca specjalnych umiejętności czy sprzętu. Efekt jest zaskakująco dobry. Po długim okresie użytkowania, mikrocement można ponownie polakierować. Ceramika i spieki mają twardszą i bardziej kruchą strukturę. Uszkodzenie spadającym przedmiotem trudno jest punktowo naprawić. Na korzyść natomiast jest odporność na piasek, nie rysują się  jak  lakier, ale w dłuższym okresie również matowieją i dostają mikrozarysowań, a odnowienie ich jest niemożliwe. Chyba że wymiana lub nałożenie na nie cienkiej warstwy mikrocementu w ramach remontu i zmiany wystroju, bez konieczności unoszenia skrzydeł drzwiowych i mebli. Wszakże mikrocement to tylko 2 mm grubości. 

Cena a trwałość

Porównując współczesne materiały wykończeniowe, należy rozpocząć od zakresu prac. Mamy łazienkę, powierzchnia ok. 6 mkw podłogi i 10 mkw ścian pokryte powłoką zmywalną. Na początek płytki ceramiczne to koszt za metr kwadratowy to 60-350 zł, przyjmijmy średnio 130 zł, klej, fuga, silikon 20 zł, robocizna ok. 200 zł. Razem daje nam to 380 zł/mkw. Czyli koszt całkowity okładzin ok. 6 000 zł. Kolej na spiek. Jest materiałem wielkoformatowym. Podobne jak wyżej wyceńmy. Koszt spieku za metr kwadratowy to ok 400 - 1000 zł, kleje pomijam, robocizna od 100 do 300 zł. Przyjmując średnie ceny koszt obłożenia ścian w naszej łazience wyniesie 14 400 zł. Teraz mikrocement. Koszt materiału w łazience to 100 zł/mkw. Dodam, że koszt materiału do aplikacji na ścianę w pomieszczeniu suchym jest niższy i wyniesie 60 zł/mkw. Natomiast koszt robocizny w tym przypadku uzależniony jest od powierzchni. Gdybyśmy wykonywali cały parter domu, powiedzmy 100 mkw, koszt robocizny wyniósłby 150 - 200 zł/mkw. Przy powierzchni 16 mkw w pomieszczeniu łazienki koszt robocizny wyniesie 250 -300 zł/mkw. Zatem koszt pokrycia mikrocementem ścian i podłogi w naszej łazienki wyniesie ok. 5 500 zł. Gdybyśmy cofnęli się do wspomnianego całego parteru budynku, to wyglądałoby to tak: gres 28 000 zł, spiek 90 000 zł, mikrocement 28 000 zł. 

Cena mikrocementu a cena gresu i spieku

Cena powłok ochronnych

Mikrocement czy mikrobeton, mogłyby pozostać po aplikacji surowe i być użytkowane. Podobnie jak drewno surowe może być użytkowane bez warstw ochronnych. Jest to szczytna sprawa wymagające akceptacji cech obu tych materiałów. Plamienie i bejcowanie jest wspólne tym materiałom. Dlatego pokrywamy je warstwami ochronnymi. Najczęściej stosowanym filtrem jest poliuretan w dyspersji wodnej. Powłoki nakłada się wałkiem z mikrofazy aby zapewnić równomierny rozkład. Po wyschnięciu uzyskujemy łatwą do utrzymania czystości powierzchnię. Cena powłoki zależy od jakości. I znów należy przyjrzeć się parametrom produktu. Nie jesteśmy w stanie ocenić składu ale wynik badań laboratoryjnych na przykład test Tabera może wiele powiedzieć. Taber test to utrata masy lakieru pod wpływem tarcia materiałem ściernym z odpowiednio stałym obciążeniem i określoną liczbą obrotów.  Wpływ na cenę lakieru ma skład lakieru. Nie zawsze warto inwestować w najmocniejsze lakiery. Racjonalne jest dobranie zabezpieczenia do funkcji i obciążenia użytkowego. 

03 grudnia 2019

Czym się różni mikrocement od mikrobetonu?

 

Ile kosztuje mikrocement? Cena realna mikrobetonu

Fit Cemento light grey w domu
Fit Cemento light grey
Fit Cemento light grey

Copyright©MikrocementCraft